blank

Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost

Dører mellom antarktis og regnskog

For å garantere beskyttelse for mange mennesker på et tettsted, leverte Teckentrup ca. 160 brann- og røykverndører bl.a. for innsats mellom Antarktis og regnskog. Dørene skal fungere permanent som rømningsdør i hvert klima på kloden.

Ideen bak storprosjektet "Klimahaus" er en simulert reise langs lengdegraden 8 grad 34 minutter øst. Her ligger Bremerhaven og alle andre stasjoner: Sveits, Sardinia, Niger, Kamerun, Antarktis, Samoa, Alaska og Hallig Langeneß.
Hver destinasjon har et eget utstillings-kompleks. Her kan man oppleve det spesifikke klima og se flora og fauna. Kortfilmer og utstillingstavler forklarer (vær-) fenomener til den respektive regionen. Flere utstillingstavler forklarer hvordan elementene ild, vann, jord og luft bestemmer været og klimaet, hvilke (fremtids-) perspektiver vi har i vente med klimaforandringer og hvilken mulighet hver av oss har for å beskytte klima (og miljø).

Hvordan føler vi de forskjellige klimata på vår klode - fra 38 grader celsius ved 85 prosent luftfuktighet til tørre seks minusgrader? Disse ekstremitetene utfordrer også byggelementer som skal bevise seg selv i hver sone - spesielt gjelder det for dører som ofte må tåle et annet klima på hver side. Et eksempel er Teckentrup brannverndører: