blank

Parkeringshus flyplass Luxemburg

Brannvern i alle situasjoner / sikkerhet for mennesker og verdier

Etter ca. 4 år byggetid kunne man våren 2008 innvie den nye terminalen A på den internasjonale flyplassen i Luxemburg. Den nye terminalhallen er beregnet for mer enn tre millioner passasjerer i året. For å tilfredsstille de logistiske krav for såpass mange passasjerer ble samtidig to nye underjordiske parkeringsgarasjer ferdigstilt. Den nye underjordiske garasjen tilbyr på 4 etasjer med hver 30.000 m² 4000 parkeringsplasser. Eksepsjonelt er det optiske konseptet. Ingen mørke nisjer, her er det lyse vegger på alle nivåer. På grunn av bevisst bruk av farger virker bygningen vennlig og hjelper besøkere med orienteringen. De fire nivåene skiller seg kun pga. fargen, grunnplanene er identiske. Alle brannvernavslutninger måtte integreres i et optisk fargekonsept: De fire p-hus etasjene er merket med gult, grønt, rødt og blått.

Ved et 4-etasjers, underjordisk p-hus stilles det store krav til brannvern. Ved planleggingen av gjennomganger og avslutninger har forebyggende brann- og røykvern samt sikring av rømnings- og redningsveier øverste prioritet. Tiltakene for brannvern må forhindre utbrudd og spredelse av brann og begrense røykutviklingen lokalt. I tett samarbeid med planleggere og byggherren ble det satt iverk et individuell løsningskonsept som oppfylte alle sikkerhets- og komfortkrav.

T90 brann- og røykverndører for sterk frekventerte gjennomganger og avslutninger i spesielt brannfarlige rom. I galleri og rømningsveier mellom brannseksjoner ble det installert 1- og 2-fløyete T30-dører med runde glasselementer. Adkomstveier til de enkelte etasjene ble utstyrt med T30 skyveporter, og T30 leddporter Alle dører og porter kom grunnet til byggeplassen, sluttlakkeringen ble utført på stedet. På området til byggmessig brannvern er Teckentrup en kompetent partner allerede i flere tiår. Det mangesidige dør- og portprogrammet dekker alle slags brann- og røykvernavslutninger. Fleksible produksjonskapasiteter tillater raske reaksjonstider selv ved trange terminer. Derfor kunne 300 brannverndører og 52 brannvernporter leveres på meget kort varsel. Teckentrup teamet overbeviste med omfattende råd og største pålitelighet. Det ukentlige byggemøte på byggeplassen sammen med håndverkere var for alle en selvfølgelighet.