blank

Teknikk type superlativ

Multifunksjonelle dør- og portsystemer for en multifunksjonshall type superlativ. Et konsept som forener brannvern, røykvern, beskyttelse mot innbrudd, sikring av rømningsveier og ventilasjonsautomatikk.

ColorLine Arena i Hamburg er en av de mest moderne multifunksjonshaller i Europa og tilbyr plass for 16.000 tilskuere. Hallens multifunksjonalitet tilbyr besøkere på 3.760 kvadratmeter areal og en høyde på 33 meter en stor entertainment båndbredde fra opera til isrevy, fra rock til pop, fra klassikk til tv-show, fra håndball til ishockey.

Så fremragende som evenementer, er også kravet til infrastrukturen. Etterspurt var et sikkerhetskonsept som styrer besøkerstrømmen, sikrer rømningsveier og ventilasjonsautomatikk, overtar flere beskyttelsesfunksjoner for mennesker og material som brann- røykvern- og beskyttelse mot innbrudd og som garanterer alle logistiske prosesser. Det krevdes dører og porter, som oppfyller alle tekniske krav og som passer til det arkitektoniske totalbildet.

Det realisertes et optimalt avstemt dør- og portsystem fra Teckentrup som oppfyller alle påkrevde brannvernforskrifter og som tilsvarer multifunksjonell de komplekse krav. Teknisk kompetanse og kreativitet samt arbeid som dekker flere områder var forutsetninger for en universell systemløsning. I samarbeid med Siemens, som var ansvarlig for elektronikk og sikkerhetsteknikk, ble f.eks. brannalarm-anlegget koblet sammen med porter og dører. Spesielt i sluttfasen krevde kortsiktige endringer raske reaksjonstider: Fra avklaringen på byggeplassen via produksjon og frem til montasjen, beviste Teckentrup sin fleksibilitet og leverte mer enn 420 spesial-dører og -porter. Nettopp pga. påkrevde spesialløsninger kunne Teckentrup teamet vise sin kompetanse. Dette gjelder også for dører som ikke er påtenkt for publikumstrafikk. Brannhemmende nødutgangsdører (T30-1 og T30-2) skiller f.eks. el-sjakter (fire pr. etasje) fra innerommet og garanterer brannvern på begge sider.