blank

Berufskolleg Recklinghausen

Foajé-beskyttelse

Brannvern og moderne, estetisk atmosfære er ikke motsetninger. Et eksempel for det er foajéen til Max-Born-Kolleg i Recklinghausen. Galleriene er innglasset til opp under taket og forener dermed teknikk og estetikk. De transparente veggene er for beskyttelse mot brann og nedstyrtning og forstørrer sentralrommet optisk.

"Kolleg" er oppdelt i syv yrkesfelt og ti undervisningsgrupper - en smeltedigel for ca. 3.000 mennesker. "Det heteste stedet" er foajéen som inntar hele bygningshøyden. Gangveiene i de øvre etasjene er plassert galleriaktig rundt sentralbygningen. Forstørrer optisk - et rimelig arkitektonisk knep, fordi en sentral foajé for flere tusen mennesker krever størrelse.

F
or foajén gjelder spesielt strenge brannvernforskrifter. Foajéen skal tjene som rømningsvei for et stort antall personer og faren for at en brann utvider seg til andre etasjer er meget stor. Med korridorer i de øvre etasjene som orienterer seg til forum er farepotensialet enda større. Løsningen var brannvern-innglassing til opp under taket - designet for ensidig brannbelastning. (Siden som ikke vender mot brannen ble bestemt av en brannvern sakkyndig.) Glasset består av to ruter (float / pyran), med PVB-folie limt på og oppfyller dermed bestemmelsene for vern mot brann og nedstyrtning. Særtilkoblinger (i enkelte tilfeller med tillatelse) forhindrer elementenes deformasjon hhv. glassbrudd ved brann. Monteringen utføres da med stål-profilsystemet „Forster Presto".
Røyktetthet var også i mindre representative bygninger et krav. I trappeoppganger er det f.eks. bygd inn 34 rørprofildører (T30). En nedsenkbar gulvpakning garanterer røyktettheten. Dette systemet har en lengre levetid enn konvensjonelle slepepakninger.