blank

Brannvernport T90-1 "Teckentrup HT-E"

Brannvern-løfteport T90-1 Teckentrup HT- E (brannbestandig kontrollert iht. DIN 4102/1634-1)

Vertikal portføring med elektrisk åpningshjelp
Også i edelstål


Tillatelse fra byggtilsynet
Stål-løfteport T90-1 "Teckentrup HT-E"
Tillatelses-nr. Z 6.20-2185 kontrollert iht. DIN 4102/1634-1

Tillatt størrelsesområde
Bredde 1000 - 3700 mm, Høyde: 2000 - 2950 mm

Portblad
● dobbeltvegget
● Avstivning U-stål,
● Isolering mineralfiber- og gipsplater
● Blikktykkelse 1,0 mm
● Portbladtykkelse 62 mm

Portpakning
● Paknings-profiler forsinket, 3 mm tykk, 3-sidig omløpende,
● Løpeskinner på sidene med element-føringsruller,
● Motvektkasse med lukkevekter (plassert på høyre eller venstre siden)

Overflate
● Portblad og portpakning forsinket