blank

Teckentrup støyverndører

Teckentrup støyverndør av stål

Støyvern i bygninger har en stor betydning for menneskenes helse og velvære. Spesielt støyvern og lyder på arbeidsplassen påvirker ikke bare "arbeidsmiljøet" men svekker også konsentrasjonsevnen og mottageligheten betydelig. Ved høyt støynivå tilbyr Teckentrup støyverndører av stål en optimal støydemping. De sørger for en trivelig akustikk, mindre belastning pga. støy, øker arbeidseffektiviteten og beskytter helsen. På grunn av dørbladets spesielle konstruksjon, meget tett isoleringsmaterial og spesielle pakninger, oppnår dørene optimale støyisoleringsverdier.
Som multifunksjonsdør kan man etter behov kombinere den med kvalifikasjoner for brann- og røykvern samt beskyttelse mot innbrudd og varmeisolering.

Teckentrup støyverndører brukes i alle områder til industri, i offentlige bygninger, næringslivsrom og i boligbygninger. De tilsvarer de foreskrevne dempingstandarder og er iht. DIN EN 20140/717-1 kontrollert og vurdert i laboratoriet. Fordi det ikke finnes ideelle forhold i virkeligheten, skal man trekke fra den kontrollerte støyvernverdien 5 dB. Individuell avstemt på støykildens særegenheter kan man velge fra et bredt ytelsesspekter fra 33 db til 57 dB som passer for hver byggesituasjon.

Som multifunksjonsdør kan man etter behov kombinere
den med kvalifikasjoner for brann- og røykvern samt beskyttelse mot innbrudd og varmeisolering.