blank

Teckentrup sikkerhetsdører

2-fløyet sikkerhetsdør dw 54 fra Teckentrup, innbruddshemmende iht. DIN V ENV 1627 (WK 3)

Innovative løsninger, mest moderne teknikker, første klasses material og en spesiell stor nøyaktighet ved bearbeidelsen påser at totalkonstruksjonen av dørene - dørblad, karm, lås og beslag ikke viser noen svakpunkter og garanterer en sikker beskyttelse mot innbrudd. Effektive forsvarsmekanismer til en kjellerdør "Teckentrup" - som f.eks. flerdobbelt lås, bånd sikret med bolter, sikkerhets-profilsylinder med beskyttelse mot oppboring og uttrekking samt sikkerhets-vekselbeslag - yter sterkest motstand og tvinger innbruddstyver raskt til gi opp.

Teckentrup innbruddshemmende sikkerhetsdører med multifunksjons-beskyttelse brukes i nesten alle bygninger i industri, næringsliv, kommuner eller privat. Den multifunksjonelle sikkerheten strekker seg fra RC/WK 2-dør for kjellerinnganger frem til arrestdører i fengsler. Alt etter faresituasjonen inndeles innbrudds-hemningen iht. DIN V ENV 1627 i klassene WK 1 til WK 6 . Ved klassifiseringen taes det hensyn til lovbryterens kriminelle energi og verktøysutstyr. For de fleste bolighus er motstandsklassene RC/WK 2 og RC/WK 3 tilstrekkelige. For vanlige kontorer bør motstandsklasse 3 være nok. En faglig rådføring gir deg opplysninger om det er nødvendig med ekstrautstyr som f.eks. alarmanlegg eller panikk lås.

Teckentrup sikkerhetsdører tilbyr multifunksjons beskyttelse. Alt etter kravene kan forskjellige beskyttelses funksjoner kombineres. Beskyttelse mot innbrudd opp til WK 4, brannmotstand fra 30 til 90 minutter, røykvern, støyvern opp til 52 dB.