blank

Brannverndører i tørrbygg

Attraktivt brannvern kan også oppnås med stålblikkdører. Stygg bånd preging er ikke lenger nødvendig - dørblad i flukt med veggen som hos døren "FSA Teckentrup-62" tilbyr 30 hhv. 60 minutter brannmotstand. Høyderegulering av dørblad på etterskudd og lydsvak lukking pga. spesielle plastføringer øker montasjevennligheten og komfort. Edelstål rørprofildører eller rørprofildører med glasselementer utvider utformingsspekter.

Man skal spesielt passe på følgende faktorer:

Det viktigste for brannvernavslutninger i tørrbygg-vegger er korrekt montasje. Her finner du noen tipps for riktig og effektiv innbygning.

Første tipp heter, bruk kun utprøvde systemer. Fordelen ovenfor "hjemmelaget". Dørene kan bygges inn med få, klar definerte montasjeskritt og feil utelukkes fra begynnelsen. Viktig er også aspekter fra byggeloven. Som vanlig brukes den døren som planleggeren bestemmer på forhånd. Men også under planleggingen kan det skje feil - kun fagfolk som kjenner til forskrifter og standarder oppdager feil.


Beskyttelsesnivå av vegg og dør
Byggeloven i de enkelte forbundsfylker regulerer innbygning av brannvern-avslutninger. I sertifiseringen til produsenten er tilsvarende kontrollen definert i hvilken veggtype (murverk, betong, porebetong, etc.) inkl. veggtykkelse det er tillatt å bygge inn brannverndøren. I brannvegg (F90) er gjennomganger kun tillatt som unntak - de skal utføres som brannfaste T90-avslutninger. Brannhemmende T30-dører er her utelukket.
For F90-montasjevegger skal det (alt etter byggeloven) brukes T30-, T60- og T90-dører. I noen forbundsfylker kan man nå også bruke T30-dører i F30-montasjevegger. Med den nye T30-FSA „Teckentrup 42“ finnes det en løsning som allerede er godkjent for 88 mm tykke vegger.

Godkjenning og generelt kontrollsertifikat fra byggtilsynet
Bygg aldri inn et element med uavklart brannvern-dugelighet! Sertifiseringen skaper klarhet (også for kombinasjonen brannvern-avslutning / vegg) eller en tillatelse i enkelte tilfeller. Her kan du ofte få god rådgivning fra produsenten.

Byggeplass-dimensjoner
Før innbygningen sjekkes gulvhøyde, åpningsretning og anslag. Ved bærevegger skal ikke last påvirke hverken døren eller konstruksjonen til lettkonstruksjons-rammen. Bedriften som monterer er ansvarlig for korrekt innbygning av døren og er ansvarlig for skader. For brannvernavslutninger skal det leveres en samsvarserklæring, som bekrefter at innbygning samsvarer med sertifiseringen.