blank

Brannverndør T30-2-FSA "Teckentrup 62"

Teckentrup brannverndør T30-2-FSA- Teckentrup 62- brannhemmende kontrollert iht. EN 1634-1 (DIN 4102).

NY: opp til 3000 x 4000 mm, med blender opp til en høyde på 4600 mm
Dørblad i flukt med veggen uten bånd preging
Standardmessig for montasje i synlig murverk
Valgfri med innsatte glasselementer og blender oppe
Også i edelstål


Tillatelse fra byggtilsynet
Z-6.20-1923 kontrollert iht. EN 1634-1 (DIN 4102)

Størrelsesområde
Bredde: 1375 - 3000 mm
Høyde: 1750 - 4000 mm
Høyde med blender oppe: 4600 mm

Dørblad
● 62 mm tykk, dobbeltvegget
● Blikktykkelse: 0,75/1,0/1,5 mm
● 3-sidig falset (tynnfals)

Karm
● Hjørnekarm 1,5/1,5 mm tykk med 3-sidig pakning og nedre gulvvinkel
● Karm festes med skruer (kun 1 plugg pr. festepunkt)
● Ekstrautstyr: Motkarm, helomsluttende karm og blokkarm

*Hjørnekarm TSM (tørr-hurtigmontasje): forhåndsjustert hjørnekarm bakfult med mineralull inkl. klappanker og festematerial

Overflate
Dørblad og karm forsinket og grunnet, tilsvarende RAL 9002 (gråhvit)