blank

Sägewerk Bad Fredeburg: Rulleporter i bruk

Høyde: XS, bredde: XL: De spesielle arbeidsforholdene i sagbruket førte til uvanlige portmål med 1,50 m høyde og inntil 11,43 m bredde.

Rulleportene i Sägewerk Bad Fredeburg, som bringer de skreddersydde varene ut, er bare 1,50 m høye, men inntil 11,43 m brede. Der det ikke er noen persontransport, er denne høyden helt tilstrekkelig for å sørge for en problemfri vareflyt. De to adkomstportene har riktignok ikke et så uvanlig forhold mellom høyde og bredde, men er til gjengjeld betydelig større med sine 45 kvm. "Dette tiltaket er riktignok uvanlig, men er ikke noe teknisk problem for ThermoTeck-portene", sier Thomas Bräutigam. Porteksperten i Teckentrup fulgte monteringen av portene. Treverk har de siste årene blitt stadig mer populært, etterspørselen etter dette naturlige byggematerialet øker kontinuerlig. Da er det heller ikke rart at også treforedlingsindustrien stadig øker kapasiteten sin. Et eksempel på dette er det tradisjonsrike firmaet "Dickel Holz" fra Schmallenberg i Hochsauerland. Firmaet ble etablert i 1948 som trevarefabrikk og har siden 1959 også drevet som sagbruk, og har spesielt de siste årene vært preget av vekst: I 2010 ble det foretatt en ombygging av trelastsorteringen til masseproduksjon, i 2013 utvidet man med massivt konstruksjonstrevirke og tørkekammerkapasiteten. I 2014 ble det bygget et nytt biomasselager. I løpet av disse ombygings- og utvidelsesarbeidene blir hallen som tidligere ble brukt som lager ,ombygd til produksjonslokaler. Det nye anlegget, en integralstyrt reduksjonsbåndsag, opptar nå over halvparten av plassen i denne hallen.

Varene kan transporteres bekvemt inn i hallen via rullebanen. Porten lukker adkomsten nøyaktig, og det brukes en robust gummitetning nederst. Portpanelene er beskyttet mot vær og vind med en kledning!

Prosessen med varemottak og -levering har også forandret seg med den nye bruken. Overføringsstasjonene for saget trelast brukes kun til vareutveksling – personer eller kjøretøyer kan ikke komme gjennom disse halladkomstene. Derfor kan adkomstene lages svært lave: Portene (rulleport ThermoTeck, Teckentrup) klarer seg med en høyde på 1,50 m. Tilskjæringen skjer automatisk på overføringsstasjonen og på utsiden fjerner en gaffeltruck varene. "Den bredeste porten er 11,45 m – denne ble også brukt i den vanlige produksjonsprosessen", sier Thomas Bräutigam. Vi kan levere porter på inntil 11,50 m bredde og 12 m høyde. På forespørsel kan vi også levere betydelig større porter: Det er teknisk mulig å produsere inntil 18 m (vindlastklasse 1). En annen uvanlig løsning er montering av porten som utvendig rulleport. Hallarealet er dermed helt disponibelt til sage- og andre arbeidsprosesser. Fordi overføringsstasjonen har tak – først og fremst for å beskytte trevirket – trenger disse portene heller ikke ekstra overdekning.

Port på 45 kvm
Den største porten i sagbruket er på mer enn 45 kvm. Thermoteck-portene kan faktisk bygges vesentlig større: Grensene for standardutførelsen er 11,50 m bredde og 18 m høyde. Men også denne porten er svært imponerende.

De to rulleportene til inn- og utkjøring er vesentlig større: 7,44 x 6,13 eller 6,165 x 6,00 m. "Det høres imponerende ut – selv om vår standardport kan brukes med inntil 12 m høyde", forteller Bräutigam. ThermoTeck-rulleporter utmerker seg med økonomi, robusthet og enkel konstruksjon. På grunn av den plassbesparende rulleteknologien og motstandsdyktige rulleportpanelene egner de seg spesielt godt til høye og fremfor alt brede hallavslutninger, som nevnt i Schmallenberg. Portene oppfyller kravene i EN 13241-1 og dermed også alle EU-kravene til mekanisk styrke, brukssikkerhet, tetthet og vindlast. "Nettopp i industrien er mikroprofileringen av portpanelene en fordel: Porten tåler mindre støt og kollisjoner som kan oppstå med bruk av gaffeltrucker", sier Bräutigam.

For sikkerheten sørger optosensorer i gulvtetningen. De hindrer at porten lukkes når det ligger en hindring i kjørebanen.

Det var heller ikke behov for spesialkonstruksjoner til drivverk, sikkerhetskomponenter etc., det kunne brukes løsninger fra det store utvalget. Alle porter er motordrevne og for sikkerheten sørger lukkekantsikringer med optosensorer. Portene har doble vegger for å tåle den robuste bruken i fabrikklokalet. Med rundt 20 åpningssykluser per dag ligger belastningen på drivverkene ikke uvanlig høyt, selv med seksdagers driftssyklus ligger anlegget betydelig under belastningen motorene er bygget for. Adkomstportene brukes enda sjeldnere, de åpnes 2-3 ganger per dag. Om det vil fortsette slik, er tvilsomt: Fortsetter veksten i Dickel, må kanskje også portene beveges oftere. "Da portene er beregnet på 30 000 åpningssykluser per år, har ikke Schmallenberger noen begrensninger for fremtidig vekst", sier Bräutigam.