blank

Mangfoldighet som sjanse

Som en av de første bedrifter i Ostwestfalen har Teckentrup skrevet under Charta av mangfoldighet. Dermed forplikter vi oss å skape et miljø som i samvær med medarbeidere og kunder er fri for diskrimineringer. Vi tilbyr like sjanser for alle. Uavhengig av alder, kjønn, etnisk opprinnelse, religion, handicap eller seksuell orientering setter vi pris på alle våre medarbeidere og kunder. For bedriftens suksess vil vi dra nytte av potensial til våre medarbeidere og samarbeide med alle involverte i en åpen atmosfære. Viktig for oss er å fremme de personlige evnene til våre medarbeidere, slik at han/hun kan bruke disse optimal for bedriften.
Som signatar til charta av mangfoldighet bekjenner vi oss grunnleggende til fairness, toleranse og at vi setter pris på alle mennesker i bedriften. Forskjeller blant medarbeidere ser vi som en sjanse. Vi vil leve mangfoldighet og bruke den lønnsomt til bedriftens og medarbeidernes nytte.For å oppnå dette målet engasjerer vi oss i foretaket MANGFOLDIGHET og utvikler der, sammen med andre bedrifter i regionen, instrumenter for et suksessrikt diversity-management.

Mangfoldighet som sjanse

Stifterverband-webTV: Diversity – Nødvendig mangfoldighet (II)
HORISONTER – Ekspertsamtaler til stifterforbundet:

Intervju med Kai Teckentrup,
Administrerende direktør for Teckentrup GmbH & Co. KG

 

Diversity management sett ut ifra en mellomstor bedrift i Ostwestfalen: En samtale om mangel av fagfolk og nye potensialer, diversity som foretaksstrategi som øker effektivitet og gevinst, uformelle kontaktpersoner blant de tyrkiske medarbeiderne og sjefens forrige liv.